Η σημασία της ενασχόλησης με το σκάκι στην παιδική ηλικία

Η σημασία της ενασχόλησης με το σκάκι στην παιδική ηλικία

Υπάρχει μία τεράστια σειρά από μελέτες, που όλες επιβεβαιώνουν αυτό που ήδη γνωρίζουμε: Την ευεργετική επίδραση της ενασχόλησης με το σκάκι κατά την παιδική ηλικία. Σε ένα περιβάλλον γεμάτο με ανούσιες παρεμβολές και πλήθος από ευκαιρίες αποβλάκωσης μπροστά σε μικρές ή μεγάλες οθόνες, το σκάκι αποτελεί μία πραγματική όαση για κάθε παιδί.

Αναγνωρίζεται διαχρονικά σαν πνευματικό άθλημα που γυμνάζει το πνεύμα και βοηθά αφάνταστα το παιδί να αναπτύσσει νοημοσύνη, δεξιότητες μνήμης και αυξημένη φαντασία. Βαθμιαία αποκτά αναλυτική σκέψη, ικανότητες σωστής αναγνώρισης προτύπων και καταστάσεων.

Εκπαιδεύει στη λήψη άμεσων αποφάσεων, που μάλιστα μπορεί να έχουν αντίκτυπο  πολλές κινήσεις αργότερα. Με ξεκάθαρη σχέση ανάμεσα σε αίτιο και αποτέλεσμα, διδάσκει υπευθυνότητα και κυρίως πειθαρχία. Τα διδάσκει χωρίς να τα επιβάλλει, το παιδί -όπως και κάθε νέος παίχτης- τα υιοθετεί αφού πρώτα αναγνωρίσει την αξία τους.

Μαθαίνει στο παιδί να συγκεντρώνεται, να συμμετέχει σε ένα δίκαιο παιχνίδι με ξεκάθαρους κανόνες και μηδενική συμμετοχή της τύχης στην έκβασή του. Οι δύο αντίπαλοι ξεκινούν από το ίδιο σημείο, με τις ίδιες ακριβώς δυνάμεις και δυνατότητες. Το πως θα κινηθούν και θα αντιμετωπίσουν τον απέναντι είναι αυτό που θα καθορίσει την έκβαση της αναμέτρησης.

Σε αυτά τα πλαίσια επιτρέπει στο παιδί να εκφράζεται, δημιουργώντας και εφαρμόζοντας το δικό του προσωπικό στυλ απάντησης στις εκάστοτε προκλήσεις του αντιπάλου.

Τέλος, προωθεί και την κοινωνικοποίησηεφόσον ο αντίπαλος του παιχνιδιού δεν είναι ένα ανώνυμο avatarαλλά κάποιος που κάθεται απέναντι και έχει ξεκινήσει το παιχνίδι με μία χειραψία!